total_athlete

 

worship_issue

Aanbidding

Wat motiveert jou om te trainen en te gaan voor je sport?

Bespreek deze vraag met elkaar.

________________________________________________________________________________

Interview | ‘Everything I did, I did it for the Lord’

Darren Moore, former professional footballer

 

________________________________________________________________________________

Wat zegt de bijbel?

Lees Romeinen 12:1 voordat je de volgende video bekijkt.

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

 

________________________________________________________________________________

 Teaching | Romeinen 12:1


________________________________________________________________________________

Discussie

Praat met elkaar over onderstaande vragen naar aanleiding van wat je hebt gelezen en gehoord.

  1. Heb je er ooit over nagedacht dat jouw sport een vorm van aanbidding kan zijn naar God?
  2. Hoe zou deze gedacht de manier op jij sport veranderen?
  3. Hoe zou dit je reactie op verlies, verkeerde beslissingen of je eigen prestaties veranderen?

________________________________________________________________________________