total_athlete

Missie en visie

Missie

“Total athlete inspires athletes to reach their full potential in sport, life and faith.”

Visie

Wij zien sporters die zo verfrissend anders in het leven staan, dat zij de sportwereld en de wereld daarbuiten veranderen door een totaal andere houding. Sporters die harder werken dan elke andere sporter omdat zij weten dat zij sporten voor hun Maker. Sporters die ondanks een verlies eer aan God kunnen geven, sporters die genieten van al het werk dat zij leveren, sporters die in moordende concurrentie nog steeds staan voor een waardevol leven. Sporters die begrijpen dat ze alles moeten geven in hun sport, maar ook daarbuiten.

De sporters begrijpen ten volle wie ze zijn in Jezus. Sporters die volledig bewust elke hartklopping en spiertractie tot eer laten zijn van de schepper! Elke cel, elk haartje, elke zweetdruppel is een ode aan de schepper van hemel en aarde.

Sporters die een voorbeeld zijn voor andere sporters, omdat ze op fysiek, mentaal en geestelijk vlak uitblinken in hun leven. De ‘hand van God’ is niet zichtbaar in een vals verkregen doelpunt, maar is zichtbaar in elk aspect van de levens van de sporters.

Total Athlete

Onder de naam ‘Total Athlete’ dagen we sportende christenen (intentionele sporters) op goed competitie niveau uit hun leven te laten leiden door Jezus. We besteden aandacht aan alle facetten van het atleet zijn: het fysieke, mentale, sociale en geestelijke. Netwerken verbinden die sportende christenen met elkaar, ze bemoedigen elkaar en sterken elkaar in het volgen van God en het leven in de sportcultuur. Tegelijkertijd brengt het ons in contact met meer sporters op niveau, die we in aparte ‘wedstrijd-teams/sportspecifieke teams’ willen uitzenden. Bij die teams ligt de nadruk niet slechts op hetgeen ze bereiken lokaal, maar ligt er een grotere taak weggelegd voor discipelschap en ontwikkeling van de sporter zelf. Verder dagen we de sporters uit Jezus te delen in de sportwereld.